Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Calcule comerciale
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP010
4
2+1+0
6
optionala
Matematica Economica
MP010
4
2+1+0
6
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. FILIP Diana, dafilip@math.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul se doreste a fi o introducere in problemele care stau la baza matematicilor financiare sau aplicate in economie. La sfarsitul cursului, cel care l-a urmat va avea cunostinte generale legate de notiunea de dobanda, de imprumut, va cunoaste calcule comerciale de baza si va fi familiarizat cu notiuni de statistica aplicata la calcule comerciale.
Continut
1. Dobanzi
1.1. Tipuri de dobanzi
1.2. Formule de calcul
2. Notiuni despre imprumuturi
2.1. Tipuri de imprumuturi
2.2. Calculul capitalului rambursat dupa plata celei de-a k-a rate
2.3. Obligatiuni
3. Calcule comerciale
3.1. Procente
3.2. Partaj direct si invers proportional
3.3. Formarea preturilor
3.4. Exemple
4. Elemente de statistica aplicate la calcule comerciale
4.1. Notiuni introductive
4.2. Seria statistica a unei variabile
4.3. Histograme
4.4. Poligonul frecventelor
4.5. Curba obtinuta pornind de la poligonul frecventelor trecand de la discret la continuu
4.6. Alte tipuri de diagrame (polara, triunghiulara, scara logaritmica si semi-logaritmica)
4.7. Caracteristicile unei serii statistice
Bibliografie
1. Anton S. Muresan, Optimizarea operatiilor financiare, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1995
2. Catherine Maurice-Baumont, Methodes des Mathematiques Appliquees a l'Economie, Univ. Bourgogne
3. Mashr-Allah Boudjellaba, Mathematique appliquees pour les BTS, cours et annales corrigees
4. Denis Dumoulin, Mathematique de Gestion, Cours et Applications, Economica, Paris, 1987
Evaluare
Examen.