Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Aritmetică financiară
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MP009
4
2+1+0
6
optionala
Matematica Economica
MP009
4
2+1+0
6
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. FILIP Diana, dafilip@math.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul acestui curs este de a prezenta principalele aspecte legate de operatiile financiare certe. Formularea modelelor matematice ale dobanzii simple si dobanzii compuse. Prezentarea aspectelor principale si modelele matematice pentru platile esalonate si rambursarii creditelor si imprumuturilor
Continut
l. Dobanda simpla: Formula de baza, Dobanzi unitare (procente) echivalente, Variatia sumei in timp, Principiul de echivalenta la imprumuturi in regim de dobanda simpla.
2. Dobanda compusa: Formula de baza. Dobanzi unitare (procente) echivalente, Principiul de echivalenta la imprumuturi in regim de dobanda compusa.
3. Plati esalonate (anuitati): Definitie, clasificari, Anuitati constante intregi si fractionate, Anuitati variabile.
4. Rambursarea creditelor si imprumuturilor: Definitii, Relatii de baza, Modele de amortizare directa, Modele de amortizare indirecta.
Bibliografie
1. Muresan, A.S., Optimizarea operatiilor financiare, Ed. Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1995
2. Muresan, A.S., Blaga P., Matematici aplicate in economie, Ed. Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1996
3. Muresan, A.S., Cercetari operationale, Lito. Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, vol. I si II, 1996
4. Purcaru, I., Matematici financiare, vol. 1 si 2, Ed. Economica, Bucuresti, 1992
Evaluare
Examen.