Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de matematica moderna (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO267
2
2+2+0
9
obligatorie
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
MO267
2
2+2+0
9
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MURESAN Marian, mmarian@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare