Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de matematica moderna (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO266
1
2+1+0
6
obligatorie
Algebră şi Geometrie - în limba engleză
MO266
1
2+1+0
6
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. COVACI Rodica, rcovaci@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare