Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Combinatorică algoritmică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO265
2
2+2+0
9
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. BEGE Antal, bege@math.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea problemelor de baza si a problemelor actuale din combinatorica algoritmica
si din teoria algoritmica a numerelor.
Bibliografie
1. A Bege, Z. Kasa, Matematica discreta, Presa Universitara, Cluj, 2002 (in curs de aparitie).
2. Gacs, Lovasz, Algoritmusok, Muszaki Konyvkiado, Budapest, 1989.
3. J. Matousek, J. Nesetril, Invitation to discrete mathematics, Oxford University Press, 1998.
4. J. Shallit, Algorithmic Number Theory, Preprint, 2000.
Evaluare
Examen