Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Analiză funcţională aplicată
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO261
1
2+1+1
8
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. COBZAS Stefan, scobzas@math.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea unor notiuni din teoria dualitatii spatiilor local convexe precum si din teoria spatiilor Banach utile in probleme de optimizare si de cea mai buna aproximare.
Continut
1. Complemente de teoria spatiilor Banach.
Functionale de suport, aplicatii la studiul celei mai bune aproximari in spatii normate, teorema lui Bishop-Phelps de subreflexivitate si teorema lui James de caracterizare a reflexivitatii. Multimi slab compacte-teorema lui Eberlein-Shmulyan si teorema lui James-Pryce. Teorema lui Goldstein de densitate punctuala a unui spatiu Banach in bidualul sau. Operatori slab compacti-teorema lui Gantmacher.

2. Proprietati geometrice ale spatiilor normate
Spatii normate strict convexe, local uniform convexe si uniform convexe. Reflexivitatea spatiilor Banach uniform convexe. Uniform convexitatea spatiilor Lp si calculul modulelor lor de uniform convexitate . Caracterizari ale functionalelor de suport si ale punctelor extremale ale bilelor unitate in unele spatii Banach concrete. Spatii cu structura normala si puncte fixe pentru aplicatii neexpansive.

3. Elemente de calcul diferential si integral in spatii normate.
Diferentialele Gateaux si Frechet si legatura dintre ele. Reguli ale calculului diferential in spatii normate. Diferentiala inversei unei aplicatii si teorema de inversare locala. Aplicatii biliniare si diferentiale de ordinul doi. Aplicatii multiliniare si diferentiale de ordin superior. Formula lui Taylor. Extreme conditionate-teorema lui Liusternik.
Functii convexe. Diferentiabilitatea functiilor convexe-teorema lui Mazur de diferentiabilite Gateaux. Diferentiabiltatea Frechet.
Proprietati de netezime ale spatiilor normate-diferentiabilitatea Gateaux si Frechet a normei, spatii netede, local uniform netede si uniform netede, spatii Asplund, exemple.
Functii vectoriale cu variatie marginita si integrala Riemann a functiilor cu valori intr-un spatiu normat. Functii analitice si functii olomorfe vectoriale. Formula lui Cauchy. Echivalenta dintre olomorfia slaba si cea tare. Aplicatii la calculul spectral al operatorilor.

4. Teoreme de tip Hahn-Banach pentru operatori liniari
Proprietatea intersectiei finite si teorema lui Nachbin de prelungire a operatorilor liniari si continui . Caracterizarea spatiilor Banach avand proprietatea intersectiei finite. Teoremele lui Kantorovich si Krein de prelungire a aplicatiilor liniare pe spatii ordonate. Echivalenta valabilitatii teoremei lui Hahn-Banach cu existenta supremumului in spatii vectoriale ordonate.
Bibliografie
1. Holmes R.B., Geometric functional analysis, Springer Verlag, Berlin 1975.
2. Kantorovich L. V. si Akilov G.P., Analiza functionala, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1986.
3. Muntean I., Analiza functionala, Litografiat Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 1993.
4. Muntean I., Analiza functionala-Capitole speciale, Litografiat Universitatea Babes -Bolyai, Cluj-Napoca 1990.
5. Rudin W., Functional analysis, McGraw Hill, New York 1973.
6. Schaeffer H.H., Topological vector spaces, MacMilan New York 1966.
7. Yosida K., Functional analysis, Springer Berlin 1965.
Evaluare
Examen.