Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Teoria deciziilor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO046
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. POPOVICI Nicolae, popovici@math.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul constituie o introducere in teoria deciziilor din perspectiva optimizarii multicriteriale, prezentand totodata o serie de metode practice pentru rezolvarea unor clase speciale de probleme de optimizare multicriteriala.
Continut
Relatii binare (de preferinta, dominare, etc.) si concepte de optimalitate asociate acestora. Decizii eficiente si decizii de compromis. Conditii necesare si conditii suficiente pentru eficienta deciziilor. Functii de utilitate. Existenta si generarea functiilor de valoare. Structuri de dominare in spatii vectoriale (induse de un con fix sau de o aplicatie multivoca). Metode de rezolvare a unor clase speciale de probleme de optimizare vectoriala (metode de scalarizare, metode parametrice, metode euristice).
Bibliografie
1. Goepfert, A., Seelaender, J. and Tammer Chr. (Eds.): Methods of Multicriteria Decision
Theory. Haensel-Hoehenhausen Verlag, Egelsbach, 1997.
2. LUC, D.T.: Theory of vector optimization. Lecture Notes in Econ. and Math. Systems, vol.319, Springer-Verlag, Berlin, 1989.
3. Preda, V.: Teoria deciziilor statistice. Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1992.
4. SAWARAGI, Y., NAKAYAMA, H., TANINO, T.: Theory of Multiobjective Optimization. Academic Press, New York, 1985.
5. Wanka, G. (Ed.): Decision Theory and Optimization in Theory and Practice. Shaker Verlag, Aachen, 2000.
6. YU, P.L.: Multiple-criteria decision making: concepts, techniques and extensions. Plenum Press, New York and London, 1985.
Evaluare
Examen