Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare dinamică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO043
8
2+2+0
7
optionala
Matematica Economica
MO043
8
2+2+0
7
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BRECKNER Wolfgang, breckner@math.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea studentilor cu bazele teoretice ale optimizarii dinamice si cu cateva metode practice de rezolvare a unor clase speciale de probleme de programare dinamica, ce apar frecvent in economie.
Continut
Formularea problemelor de optimizare dinamica. Procese secventiale de decizii cu orizont finit. Analiza prospectiva si analiza retrospectiva. Programarea dinamica in analiza prospectiva. Programarea dinamica in analiza retrospectiva. Ecuatia functionala a programarii dinamice. Optimizare pe doua sau mai multe nivele. Determinarea politicilor optime in cazul unor probleme practice privind: repartizarea unui fond de investitii, desfacerea pe piata a unui produs, inlocuirea unor echipamente de productie, planificarea septelului unei ferme, probleme de transport.
Bibliografie
[1] Bellman, R. E.: Programare dinamica (in lb. engleza), Princeton University Press, 1957.
[2] Breckner, W. W.: Cercetare operationala, Lito. Univ. "Babes-Bolyai", Cluj, 1981.
[3] Breckner, W. W., Duca, D.: Culegere de probleme de cercetare operationala, Lito. Univ. "Babes-Bolyai", Cluj, 1983.
[4] Ciucu, G., Craiu, V., Stefanescu, A.: Statistica matematica si cercetari operationale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1978.
[5] Stefanescu, A., Zidaroiu, C.: Cercetari operationale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981.
[6] Zidaroiu, C.: Programare dinamica discreta, Editura Tehnica, Bucuresti, 1975.
Evaluare
Examen.