Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Optimizare multicriterială
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO042
7
2+1+0
5
optionala
Matematica Economica
MO042
7
2+1+0
5
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. DUCA Dorel, dduca@math.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea principalelor notiuni si rezultate ale optimizarii multicriteriale.
Continut
1. Formularea problemei de optimizare multicriteriala. Modele de probleme de optimizare multicriteriala. Directii de abordare a problemelor de optimizare multicriteriala. Structura multimii punctelor dominate si a multimii punctelor nedominate.
2. Conditii necesare si conditii suficiente pentru solutiile eficiente ale problemelor de optimizare multicriteriala. Dualitate.
3. Metode de rezolvare a problemelor de optimizare multicriteriala: metode de scalarizare, metoda punctelor de echilibru, algoritmul simplex
4. Probleme de transport multicriteriale.
5. Optimizare multicriteriala in spatiul complex.
6. Siruri de probleme de optimizare multicriteriala.
Bibliografie
1. BACIU A., PASCU A., PUSCAS E.: Aplicatii ale cercetarii operationale, Editura Militara, Bucuresti, 1988.
2. Duca D.I., Duca E. and Lupsa L.: An algorithm for Multicriteria Transportation Problems, Revue d'analyse numerique et de theorie de l'approximation, 28(1999)2, 175-184
3. Duca D.I.: Optimizare in spatiul complex, Editura GIL, Zalau, 2002
4. Duca D.I.: Vectorial Optimization in Complex Space, in pregatire pentru publicare
5. GALPERIN G. A.: Nonscalarized Multiobjective Global Optimization. J.O.T.A., 75, 1, 69-85 (1972).
6. Lupsa L., Duca D.I. si Duca E.: Equivalence Classes in the Set of Efficient Solutions, Revue d'analyse numerique et de theorie de l'approximation, 25(1996),1-2, 127-136
7. LUPSA L., DUCA E., DUCA D. : On the structure of the set of points dominated and nondominated in an optimization problem. Rev. d'Anal. num. et la theorie de l'approximation, 22(1993)2, 193-199
8. SAWARAGI Y., NAKAYAMA H., TANINO T.: Theory of Multiobjective Optimization. San Diego - New York - London - Toronto - Montreal - Tokyo, Academic Press, 1985.
9. STADLER W.: A survey of multicriteria optimization on the vector maximum problem. Part: 1776-1960. J. Optim. Theory Appl., 29, 1-52 (1976).
10. STANCU-MINASIAN M.: Programare stochastica cu mai multe functii obiectiv, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1980.
Evaluare
Colocviu oral.