Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare întreagă
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO041
8
2+2+0
7
optionala
Matematica Economica
MO041
8
2+2+0
7
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. LUPSA Liana, llupsa@math.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea unor metode de rezolvarea a problemei de programare intreaga precum si a unor clase particulare de programare liniara si identificarea unor aplicatii concrete.
Continut
1) Modele matematice. Formularea problemei de optimizare in variabile intregi
2) Utilizarea d-bazelor in studiul problemelor de optimizare in variabile intregi; probleme de optimizare liniara in variabile intregi duale. Studiul stabilitatii unei solutii optime a unei probleme de optimizare in variabile intregi; reoptimizari; parametrizari
3) Metode de rezolvare a problemei de optimizare liniara in variabile intregi: metode de tip sectiune (algoritmul lui Gomory), metoda branch and bound, metoda aproximarii asimptotice
4) Metode de tip sectiune si de tip branch and bound pentru rezolvarea problemelor de optimizare neliniara in variabile intregi
4) Metode de rezolvare a problemelor de optimizare in variabile intregi utilizâd tehnica programarii dinamice
5) Metode de rezolvare a problemelor de optimizare booleana
6) Metode de rezolvare a problemelor de optimizare vectoriala in variabile intregi
Bibliografie
1) Kaufmann A., Henry-Labordere A., Metode si modele ale cercetarii operationale (Programare Śn numere Śntregi), vol III Bucuresti: Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1975.
2) Goldstein E., Youdine D., Problemes particuliers de la programmation lineaire. Moscou: Editions Mir,1966.
3) Lupsa L., Probleme particulare de programare liniara si neliniara. Teza de doctorat. Cluj-Napoca, 1982.
4) Reiner H., Panos M. P., Handbook of Global Optimization. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 1995.
5) Varga J., Angewandte optimierung. Budapest: Akademiai Kiado, 1991.
6) Simonard M., Programmation lineaire, Paris: Dunod, 1962.
Evaluare
Examen.