Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Optimizare liniară
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO037
5
2+2+0
6
obligatorie
Matematica Economica
MO037
5
2+2+0
6
obligatorie
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. LUPSA Liana, llupsa@math.ubbcluj.ro
Obiective
Formularea problemei de programare liniara primala si duala, prezentarea unor metode de rezolvare, studiul unor clase particulare si speciale de probleme de programare liniara.
Continut
1) Modele matematice. Formularea generala a problemei de optimizare; cazul particular al problemei de programare liniara
2) Politoape si poliedre. Functii liniare si functii afine; proprietati ale punctelor de optim ale functiilor afine. Lema lui Farkas
3) Algoritmul simplex
4) Dualitate in programarea liniara; interpretari economice; algoritmul simplex dual
5) Studiul stabilitatii solutiei unei probleme de optimizare liniara. Reoptimizari. Parametrizari
6) Probleme de programare liniara stohastica
7) Notiuni de programare liniara fuzzy
8) Aproximarea solutiilor sistemelor liniare incompatibile
9) Problema de transport; studiul stabilitatii unui plan optim de transport; probleme de transport parametrizate.
Bibliografie
1) Breckner W.W., Cercetare operationala. Cluj-Napoca: Universitatea "Babes-Bolyai", Facultatea de matematica, 1981.
2) Dragan I., Tehnici de baza in programarea liniara. Bucuresti: Editura tehnica, 1976.
3) Goldstein E., Youdine D., Problemes particuliers de la programmation lineaire. Moscou: Editions Mir,1966.
4) Marusciac I. Programare matematica. Cluj-Napoca: Universitatea "Babes-Bolyai" Facultatea de Matematica, Catedra de analiza, 1975.
5) Reiner H., Panos M. P., Handbook of Global Optimization. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 1995.
6) Stancu-Minasian I.M., Programarea stohastica cu mai multe functii obiectiv. Bucuresti: Ed. Academiei R.S.R., 1980.
6) Varga J., Angewandte optimierung. Budapest: Akademiai Kiado, 1991.
7) Zuhovitki S.I., Avdeeva L.I., Lineinoie i vypukloie programirovanie. Moskva: Izd. Nauka, 1964.
Evaluare
Examen.