Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Dinamici spaţiale
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM274
2
2+1+1
7
optionala
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. BARBOSU Mihai, mbarbosu@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare