Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice în mecanica fluidelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM271
2
2+2+0
9
obligatorie
Modele matematice in Mecanica si Astronomie
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PETRILA Titus, tpetrila@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul prezinta capitole avansate din Mecanica Fluidelor, cu un accent special asupra metodelor de aproximare analitica si numerica. Miscarile subsonice, supersonice si transonice sunt analizate în detaliu, în fiecare caz fiind prezentate o serie de metode de aproximare.
Continut
1. Sisteme de ecuatii cu derivate partiale de ordinul întâi si cvasiliniare.
2. Suprafete caracteristice si suprafete de discontinuitate slaba.
3. Metode de aproximare în dinamica fluidelor compresibile ideale.
4. Miscarea unidimensionala. Invarianti Riemann. Miscari prin unde simple. Teorema lui Friederichs.
5. Miscari subsonice
- Metode directe: metoda Imai-Lamla, metoda de linearizare a lui Glauert-Prandtl. Metode variationale.
- Metode hodografice: metoda Ciaplighin, metoda Karman-Tsien, metoda Caius Iacob. Aplicatii si extinderi.
6. Miscari supersonice
- Metoda liniarizarii a lui Ackeret.
- Teoria miscarilor conice si aplicatii.
7. Miscari transonice
- Metoda Ciaplîghin. Metoda Tomotika-Tamaka. Metoda Bidzadze.
Bibliografie
1. Caius Iacob, Introduction mathematique a la mecanique des fluides. editura Academiei Române si Editions Gauthier-Villars, 1959.
2. Lazar Dragos, Principiile mecanicii mediilor continue, Editura Tehnica, Bucuresti, 1981
3. Daniel Euvrard, Resolution numerique des equations aux derivees partielles, editions Masson, Paris, 1994
4. D. J. Acheson, Elementary Fluid Dynamics, Clarendon Press, 1992
5. H. Dumontet, Georges Duvaut etc Exercices de mecanique des millieux continus, Editions Masson, Paris, 1994
6. Chuen Yen Chow, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, John Wiley & Sons, NY, 1980
7. Titus Petrila, Calin Gheorghiu Metode element finit si aplicatii, Editura Academiei Române, 1987
8. Titus Petrila, Lectii de mecanica mediilor continue, lito UBB, 1980
9. Paul Germain, Mecanique des millieux continus, Editions Masson, Paris, 1962
Evaluare
Examen