Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Modele computaţionale în mecanica fluidelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM014
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică
MM014
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PETRILA Titus, tpetrila@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea ecuatiilor de baza ale mecanicii fluidelor cu conditii la limita atasate. Prezentare de metode pentru discretizarea ecuatiilor implicate(diferente finite, spectrale, element finit, elemente pe frontiera). Ilustrarea notiunilor teoretice in cazul unor probleme practice de dinamica unui corp intr-un fluid, miscari fluide in canale, probleme inverse trateae prin metode semianalitice, etc.
Continut
1. Ecuatiile mecanicii fluidelor
-Fluid ideal incompresibil.
-Fluid ideal compresibil.
-Fluid vâscos incompresibil.
-Fluid vâscos compresibil.
2. Discretizarea ecuatiilor
-Metoda diferentelor finte.
-Metode spectrale.
-Metoda elementului finit si element pe frontiera
3. Aplicatii
-Studiul deplasarii unui corp intr-un fluid (profile, caderea libera, proiectile, picatura de ploaie).
-Miscari in canale.
-Metode semianalitice(probleme inverse, etc.).
Bibliografie
1. T. Petrila, Lectii de mecanica mediilor continue, UBB, Cluj, 1980.
2. L. Dragos, Principiile mecanicii mediilor continue, Ed. Tehnica, 1981.
3. C. Iacob, Introduction mathematique a la mecanique des fluides, Ed. Acad. Române si Gautier-Villars, 1959
4. T. Petrila, D. Trif, Metode numerice si computationale in dinamics fluidelor, Ed. Digital Data, 2002
5. P. Germain, Mecanique des milleux continus, Masson, 1962
6. T. Petrila, Modele matematice in hidrodinamica plana, Ed. Academiei Romane, 1981
7. T. Petrila, C. Gheorghiu, Metode element finit si aplicatii, Ed. Academiei Romane, 1987
8. A. Chorin, J. Masden, A Matematical Introduction to Fluid Mechanics, Springer Verlag, 1980
9. Chuen Yen Chow, Fluid Dynamics-Theoretical and Computational Approaches, CRC, 1999
Evaluare
Examen