Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Astronomie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM003
6
2+1+1
5
obligatorie
Matematică
MM003
6
2+1+1
5
obligatorie
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. POP Vasile, vpop@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Conf. Dr. BARBOSU Mihai, mbarbosu@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BLAGA Cristina Olivia, cpblaga@math.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea conceptelor de baza necesare predarii Astronomiei in liceu privind sfera cereasca, miscarile aparente si reale ale corpurilor ceresti, natura fizica a astrilor, structura Universului la diferite scari, originea si evolutia corpurilor ceresti. Insusirea problemelor fundamentale ale disciplinei, necesare pentru introducerea cursurilor optionale de Astronomie din semestrele VII si VIII, precum si a cursurilor de studii aprofundate (master).
Continut
1. Obiectul, problemele, metodele si ramurile Astronomiei. Structura Universului accesibil (Metagalaxia).
2. Astronomia sferica: sfera cereasca, miscarea diurna, coordonate ceresti, miscarea anuala aparenta a Soarelui, elemente de trigonometrie sferica si transformari de coordonate.
3. Timpul si masurarea lui: timpuri locale, timpul universal, timpul legal, calendarul.
4. Elemente de Astronomie practica: instrumente astronomice si metode pentru determinarea coordonatelor ceresti si geografice.
5. Fenomene care modifica pozitiile astrilor pe cer: refractia astronomica, paralaxa diurna si anuala, precesia si nutatia.
6. Pamantul: miscarile Pamantului, forma si dimensiunile Pamantului, coordonate geocentrice, masa si structura Pamantului.
7. Miscarile aparente si fazele planetelor; eclipse: explicarea miscarilor aparente, a fazelor si a eclipselor. Sistemele lumii.
8. Problemele mecanicii ceresti: problema celor doua corpuri, problema celor trei corpuri, problema celor n corpuri; perturbatii.
9. Elemente de Astronautica: miscarea pe partea activa si pe partea pasiva a traiectoriei. Sateliti artificiali. Sfera de gravitatie si de actiune.
10. Structura sistemului solar: Soarele, planetele, satelitii planetelor, Luna, asteroizii, cometele, materia neorganizata.
11. Teoria radiatiei si fotometria astronomica: intensitate, flux, luminozitate, stralucire aparenta, radiatia corpului negru, magnitudini aparente si absolute.
12. Aplicatii ale analizei spectrale in Astrofizica: spectre, clasificarea Harvard, deplasarea liniilor spectrale.
13. Parametrii de stare ai stelelor; relatii de stare: determinarea masei, temperaturii, luminozitatii, diagrama H-R.
14. Galaxia noastra: structura generala, rotatia Galaxiei, stele duble, stele variabile, pulsari, surse X, roiuri stelare, materia difuza.
15. Elemente de Astronomie extragalactica si Cosmologie: clasificarea si proprietatile galaxiilor, quasari.
16. Originea si evolutia corpurilor ceresti: teoria Big Bang, formarea galaxiilor, originea si evolutia stelelor, ipoteze cosmogonice privind formarea sistemului solar.
Bibliografie
1. Bakouline, P., Kononovitch, E., Moroz, V. - Astronomie generale, Moscova, 1975.
2. Danjon A. - Astronomie generale, Paris, 1959.
3 Kartunen, H., Kroger, P., Oja, H., Poutanen, M., Donner, K., J., - Fundamental Astronomy, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, 1994
4. Menzel, D.H. - Csillagaszat (trad. din engleza), Budapest, 1980.
5. Motz, L.,Duveen, A. - Essentials of Astronomy, London, 1966.
6. Pal, A., Pop, V., Ureche, V. - Astronomie, Culegere de probleme, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 1998
7. Pal, A., Ureche, V. - Astronomie, Bucuresti, 1983.
8. Ureche, V. - Universul Vol. I Astronomie, Cluj-Napoca, 1982. Universul Vol. II Astrofizica, Cluj-Napoca, 1987.
9. Weinberg, S. - Primele trei minute ale Universului (traducere din limba engleza), Bucuresti, 1984.
10. Wyatt, S. - Principles of Astronomy, Boston, 1971.
Evaluare
Examen oral la sfarsitul semestrului, luandu-se in considerare si activitatea practica desfasurata de studenti.