Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metrici soft
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI364
1
2+2+0
9
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. FRENTIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Sa predea studentilor conceptele folosite ca metrici soft.
Sa formeze deprinderi practice pentru imbunatatirea proceselor soft.
Sa formeze deprinderi de prezicere a costului si timpului necesare realizarii unui produs program si sa poata evalua calitatile unui program.
Continut
1. Conceptul de "masura"
2. Notiuni fundamentale despre metricile soft
3. Validarea metricilor soft.
4. Masurarea atributelor proceselor soft
5. Prognoza pentru proiectele soft
6. Masurarea atributelor (interne si externe)
7. Masurarea productivitatii
8. Masurarea resurselor
Bibliografie
1. B.Boehm et all, Cost Models for Future Software Life Cycle Processes: COCOMO 2.0, U.S.Center for Software Engineering.
2. Norman E. FENTON, Software Metrics. A Rigorous Approach, International Thompson Computer Press, 1995
3. J.Hogan, An Analysis of OO Software Metrics, http://www.citseer.nj.nec.com/370357.html
4. ****, Statistical software engineering, Panel on Statistical Methods, National Research Council, 1996, 84 pp., http://www.nap.edu/readingroom/statsoft
5. Alte articole din reviste si Internet
Evaluare
O nota (W) se da pentru lucrarea scrisa in ziua examenului. A doua nota (P) se da pentru un proiect realizat in timpul semestrului. Fiecare student trebuie sa caute un articol din domeniul metricilor soft, sa-l prezinte in cadrul seminarului si sa redacteze un mic rezumat, activitate pentru care va primi o a treia nota (A). Rezultatul final va fi media aritmetica a celor trei note.