Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Prelucrarea limbajului natural. Aspecte semantice şi pragmatice.
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI361
2
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. TATAR Doina, dtatar@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Continuarea prezentarii a unuia dintre cele mai active domenii ale inteligentei artificiale, prelucrarea limbajului natural si anume problemele de semantica si de pragmatica care apar in acest domeniu. Acestea sunt importante atunci cand sunt abordate aspectele legate de dialogul (interfetele) om-calculator sau de $text mining$.
Continut
1. Logica intensionala a lui Montague. Formalismul Montague de translatare din limbaj natural in logica intensionala. Calculul lui Glyn Morrill. Gramatici categoriale. Calculul lui Lambek pentru obtinerea formei logice.
2. Dezambiguare semantica. Dezambiguare supervizata. Dezambiguare bazata pe dictionare si "thesauri". Algoritme de dezambiguare client/server.Dezambiguare "bootstrepping". Dezambiguare nesupervizata. Aplicatii la categorizarea de text, sumarizarea de text si traducere automata.
Bibliografie
1. J.Allen: $Natural language understanding$, Benjamin/Cummings Publ., 2nd ed., 1995.
2. D.Jurafsky, J.Martin: $Speech and language processing$, Prentice Hall, 2000.
3. A.Lecomte: $Grammaire et theorie de la preuve. Une introduction$, T. A. L., 1996, vol 37, no.2, pp 3-37.
4. C.Manning, H.Schutze: $Foundation of statistical natural language processing$, MIT, 1999.
5. G.Morrill: $Type LogicalGrammar.Categorial Logic of Signs$, Kluwer Academic Publishers, 1994.
6. S.J.Russell, P.Norvig: $Artificial intelligence.A modern approach$, Prentice-Hall
7. D.Tatar: $Inteligenta artificiala: demonstrare automata de teoreme, prelucrarea limbajului natural$, Editura Albastra, Microinformatica, 2001.
8. D.Tatar: $Inteligenta artificiala. Aplicatii in prelucrarea limbajului natural$, Editura Albastra, Microinformatica, 2003, ISBN 973-650-100-0.
9. http://www.scs.ubbcluj.ro/scs/cursuri/PaginaPLN/index.html
Evaluare
Examenul este oral, cu subiecte din intreaga materie.