Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Contabilitate şi finanţe
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI356
2
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MATIS Dumitru
Obiective
Bibliografie
Evaluare