Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Securitatea în Internet (în limba engleză)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI355
2
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
MI355
2
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Continut
Probleme generale; specificul securitatii în context Internet. Concepte si modele aritmetico-logice utilizate în tehnicile criptografice
Criptografie cu cheie secreta. Criptografie cu chei publice. Descrierea metodelor RSA (Rivest-Shamir-Aldeman) si ElGamal.
Functii de dispersie (hash) utilizate în criprografie. Semnaturi digitale.
Protocoale de autentificare: Diffie-Helman, Notari electronici, sisteme de încredere, protocolul si sistemul Kerberos.
Securitate în cadrul protocolului TCP/IP: structura si functiile unui firewall.
Protocoale la nivel de aplicatie si aplicatii securizate: SSH, sftp, https, ssl.
Virusi: anatomie, clasificari, functionalitati; protectia antivirus.
Bibliografie
1. W Stallings, "Cryptography and Network Security", 2/e, Prentice-Hall, 1999
2. Cormen T. Leiserson C. Rivest R introducere în algoritmi. Computer press Agora, 1999.
3. Patriciu V.V. Criptografie si securitatea retelelor de calculatoare. Ed. Tehnica, 1994
4. *** Resurse Web plecând de la . (http://WilliamStallings.com/Security2e.html).
Evaluare