Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiectarea automată a paginilor Web (în limba engleză)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI353
1
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. POP Horia Florin, hfpop@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Sa introduca studentului un nou mod de a realiza aplicatii: Internetul.
2. Sa deprinda studentul cu particularitatile realizarii de aplicatii pe Internet.
3. Sa ofere studentului instrumentele si limbajele de programare care sa ii permita sa realizeze aplicatii Internet eficiente.
Continut
1. Introducere in programarea in Internet
1.1. Scurta istorie a Internet-ului
1.2. Elemente specifice ale programarii in Internet
1.3. Elemente de proiectare WWW
1.4. Securitate si encriptare
1.5. Dezvoltarea de aplicatii Intranet
2. Perl si CGI
2.1. Perl si Internet
2.2. CGI si Internet
2.3. Utilizarea CGI in aplicatii Internet
2.4. Limbajul Perl
2.5. Perl in aplicatii Internet
3. HTML si SGML
3.1. HTML si CSS
3.2. SGML
3.3. Extensii Netscape
3.4. Extensii Microsoft Explorer
3.5. XHTML
3.6. XML si XSL
4. Limbaje de script-uri
4.1. JavaScript si Internet
4.2. Limbajul JavaScript
4.3. JavaScript in aplicatii Internet
4.4. VBScript si Internet
4.5. Limbajul VBScript
4.6. Pagini de aplicatii VBScript
4.7. Scripturi CGI sub shell Unix
5. Tehnologii Server-Side
6. Implementari Microsoft
6.1. Comunicare sub Windows
6.2. Win32 Internet API
6.3. Internet Information Server
6.4. ActiveX
6.5. ActiveX vs. Java
7. Alte limbaje de scripting
7.1. WML, WML Script
8. Alte elemente de programare in Internet
Bibliografie
1. Bob Breedlove et al, Web Programming Unleashed, Sams Publishing, 1996
2. William R. Stanek, Web Publishing Unleashed - Professional Reference Edition, Sams Publishing, 1997
3. Platinum Edition Using HTML 3.2, Java 1.1, & CGI, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
4. Special Edition Using CGI, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
5. Special Edition Using HTML, Second Edition, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
6. Special Edition Using Java, Second Edition, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
7. Special Edition Using JavaScript, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
8. Special Edition Using Perl 5 for Web Programming, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
9. Special Edition Using VRML, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
10. The Web Programming Desktop Reference 6-in-1, Electronic Edition, MacMillan Computers Publishing, http://www.mcp.com
Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de intelegere si procesare a cunostintelor domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a realiza o analiza conceptuala a domeniului, si de a utiliza cunostintele in rezolvarea problemelor. Nota finala va fi compusa luand in calcul urmatoarele componente: rapoartele teoretice si tehnice; proiectul realizat; lucrarea scrisa.