Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Baze de date în Internet
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI352
1
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Dezvoltarea aplicatiilor de gestiune a bazelor de date pe internet.
Continut
1. Tehnologia client/server pe internet.
2. HTML si DHTML. Tabele.
3. Servicii internet (PWS, IIS, Apache).
4. Construirea formelor in HTML. Controale standard si ActiveX.
5. Visual Basic Script si Java Script.
6. Active Server Page. Crearea paginilor ASP. Obiecte incluse (Application, Session, Server, Request, Response, ASPError, ObjectContext). Obiecte incorporabile.
7. Utilizare ASP cu Visual Basic Script si Java Script.
8. Scripturi client si scripturi server.
9. Baze de date (Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server). Baze de date pe internet. Gestiunea bazelor de date cu pagini HTML
10. Accesul la bazele de date cu SQL, ADO, ODBC, JDBC and ASP.
11. Tranzactii. Crearea si controlul tranzactiilor.
12. Controlul accesului la bazele de date si monitorizarea accesului.
13. Folosire XML in aplicatii pentru internet.
14. Securitatea aplicatiilor pe internet.
Bibliografie
1. Walter, S., Levine, J., Programarea in ASP pentru comert electronic. Editura Teora, Bucuresti 2000.
2. Microsoft Visual Basic 6.0. Ghidul programatorului. Editura Teora, Bucuresti 1998.
3. Documentatia on-line de pe CD-urile MSDN (Microsoft Visual Studio).
4. Securitatea in Internet (Traducerea cartii: Maximum Security). Editura Teora, Bucuresti 1998.
Evaluare
Un proiect - 50% si o proba practica - 50%.