Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Platforme Java
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI351
1
2+2+0
9
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
MI351
1
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
MI351
1
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
1. Bankston s.a. Java 1.1 Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
2. Boian F. M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
3. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, 1996
4. Boian F.M. Programare distribuita în Internet; metode si aplicatii
5. Breedlove B. s.a. Web Programming Unleashed E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
6. Cristea V. s.a. UNIX, Ed. Teora, Bucuresti, 1993
7. December J. s.a. HTML & CGI Unleashed E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
8. Radoiu D. HTML; publicatii Web. Computer Press AGORA 1996
9. Rotaru E. Limbajul JAVA. Computer Press AGORA 1996
10. Wyatt, A. L. Navigând prin INTERNET. Ed. ALL, Bucuresti, 1995
Evaluare