Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Gestiunea proiectelor (in limba engleza)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI293
1
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
MI293
1
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea, tzutzu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare