Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare genetică - generare automată de cod sursă
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI290
2
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul este consacrat prezentarii principalelor notiuni , modele si algoritmi din Programarea genetica.
Bibliografie
1. Koza, J.,R., Genetic Programming, MIT Press, 1992.
2.  Koza, J.,R., Genetic Programming, 2, MIT Press, 1994.
3. Banzhaf, W., Nordin, P., Keller, R., Francone. F., Genetic Programming,.Morgan Kaufmann, San Franscisco, 1998.
4. Dumitrescu, D. Lazzerini, B., Jain. L., Evolutionary Computation, CRC Press, Boca Raton, New York, 2000.
Evaluare