Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de programare in Internet
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI187
4
2+1+0
5
optionala
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare