Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect colectiv
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI185
5
0+0+2
3
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Obiective
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal, C++ sau Java), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp
Continut
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
1. M.Frentiu, I.Lazăr, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini.
2. M.Frentiu, I.Lazăr, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
3. Programare Pascal, Ed. Presa Universitara, Univ. "Babes- Bolya" Cluj-Napoca, 1998, 392 pagini.
4. M.Lupea, C++
5. M.Frentiu, Verificarea corectitudinii programelor, Ed.Univ. Petru-Maior, Tg.Mureş, 2001.
Evaluare