Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Comunicare în Internet
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI166
6
2+2+2
9
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiriarizarea studentilor cu principalele servicii Internet si Intranet..
Utilizarea interfetelor intre aplicatiile clasice si serviciile Intranet disponibile la aceasta ora in arhivele Internet.
Realizarea de pagini Web si integrarea lor in pagini de nivel superior.
Insusirea mecsanismelor de protectie si securitate in comunicatiile
Internet si de respectare a preceptelor juridice, morale si etice ale comunicatiei Internet si Intranet.
Continut
I. CURS:
1. Comunicatii si aplicatii in INTERNET. Structura si forurile de coordonare INTERNET; adresare, servere de nume, URL (Uniform resource locator).
2. Comunicatii text in Internet (servicii non Web). Posta electronica; FTP si anonymous FTP; cautarea cu archie si gopher, servicii news. Facilitati de FTP, gopher si archie prin e-mail
3. Utilizarea WINDOWS-3.1, 3.11. 95 si NT in comunicatii. Organizare generala WINDOWS; sistemul de comunicatii TRUMPET si pachetul WinSock. Aplicatii TELNET, FTP, InternetExplorer si NETSCAPE.
4. Utilizarea sistemului de operare UNIX in comunicatii. Structura pachetului de comunicatii Unix. Principalele comenzi utile in comunicatii si de manipulare a fisierelor.
5. Universul Word Wide Web si limbajul HTML (HyperText Markup Language). Structura si serviciile Web. Rolul HTML in universul Word Wide Web; crearea paginilor Web. Sintaxa si semantica limbajului. Structura unui document HTML. Crearea si gestionarea de LINK-uri. Pachete de creare si exploatare a documentelor HTML.
II. LABORATOR
1. Operarea sub UNIX
2. Operarea sub Windows
3. Comunicatia prin posta electronica: pine si Eudora
4. Transport de fisiere: FTP, anonymous FTP, FTPMAIL
5. Navigare in INTERNET: browserele lynx si netscape;
6. Functii suplimentare netscape: save, ftp, mail etc.
7. Descrieri simple HTML.
8. Utilizarea editorului netscape pentru HTML
9. Crearea paginii personale de Web
10. Integrarea paginilor personale in structurile Web superioare
11. Implementarea, in comun, a unui cotidian electronic
12. Receptia lucrarilor de laborator
Bibliografie
1. Bankston s.a. Java 1.1 Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
2. Boian F. M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
3. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, 1996
4. Boian F.M. Programare distribuita in Internet; metode si aplicatii
5. Breedlove B. s.a. Web Programming Unleashed E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
6. Cristea V. s.a. UNIX, Ed. Teora, Bucuresti, 1993
7. December J. s.a. HTML & CGI Unleashed E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
8. Radoiu D. HTML; publicatii Web. Computer Press AGORA 1996
9. Rotaru E. Limbajul JAVA. Computer Press AGORA 1996
10. Wyatt, A. L. Navigand prin INTERNET. Ed. ALL, Bucuresti, 1995
Evaluare
Modul de evaluare
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).