Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Birotică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI159
5
2+0+2
6
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MUNTEAN Emil
Obiective
Cunoasterea problemelor de automatizare a activitatilor administrative si de birou, de producere, distributie si exploatare a informatiei din perspectiva muncii de birou.
Continut
- Notiuni generale despre Birotica - Informatizarea muncii de birou, Sisteme informatice de birou - ;
- Sistemul Windows (prezentare generala, componentele suprafetei de lucru, structura unei ferestre, comenzi, etc.),
- Editorul Word:
- Editarea textului,
- Realizarea tabelelor,
- Reprezentarea obiectelor grafice (imagini si desene),
- Editarea formulelor matematice,
- Utilizarea macrocomenzilor si Autotextelor,
- Generarea automata de rapoarte.
- Calcul tabelar (Excel):
- Prelucrarea foilor de calcul,
- Formatarea datelor,
- Tipărirea foilor de calcul,
- Realizarea graficelor,
- Realizarea prezentarilor (Power_Point):
- Crearea unei prezentări Power Point,
- Prelucrarea diapozitivelor,
- Prelucrarea obiectelor conţinute în diapozitive,
- Prezentarea diapozitivelor.
- Crearea paginilor pe Internet (strunctura documentelor si limbajul HTML).
Bibliografie
1. E.M. Iacob, J. Robu, Birotica si Multimedia, Editura U.B.B. Cluj-Napoca, 1999.
2. A. Pana, B. Ionescu, V.Mares, Birotica, Editura All, Bucuresti, 1994.
3. F. Wempen. P. Aitken, J. Fulton, S. Plumley , Microsoft Office 97 Professional 6 în 1, Editura Teora, Bucuresti 1999.
Evaluare
Examen practic si activitatea la laboratoare.