Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Sisteme şi medii de programare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI157
5
2+0+2
6
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Lect. POP Dragos Lucian, dragos@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare