Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Tendinte şi tehnologii noi în ingineria programării
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI093
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. CHIOREAN Ioan Danut, chiorean@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare