Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Sisteme expert
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI092
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
MI092
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MUNTEAN Emil
Obiective
- Insusirea tehnologiilor de elaborare a sistemelor expert;
- Insusirea metodelor de reprezentare a cunostintelor;
- Insusirea si programarea a doua generatoare de sisteme expert.
Continut
1. Sisteme bazate pe prelucrarea cunostintelor
2. Introducere in sisteme expert. Locul sistemelor expert in activitatea informatica. Domeniile de utilizare a sistemelor expert.
3. Arhitectura unui sistem expert. Bazele de cunostinte, bazele de fapte, motoarele de inferenta.
4. Motoarele de inferente. Metode de rationament. Deductia automata.
5. Reprezentarea cunostintelor. Reguli de productie. Cunostinte procedurale si cunostinte declarative. Reprezentare logica.
6. Reprezentarea cunostintelor. Retele semantice. Cadre.
7. Reprezentarea cunostintelor. Orientarea obiectuala. Achizitia cunostintelor.
8. Implementarea sistemelor expert. Limbaje de programare. Medii de dezvoltare.
9. Invatarea automata. Conceptele invatarii. Metode de invatare. Invatarea si sistemele expert.
10. Evaluarea sistemelor expert. Piata si achizitionarea, utilizarea si intretinerea unui sistem expert.
11. Sisteme expert in intreprinderi industriale.
12. Sisteme expert in gestiune.
13. Sisteme expert in activitatea financiar-bancara.
Bibliografie
1. D. Zaharia, P. Nastase, Sisteme expert de gestiune, Ed. ROMCART, Bucuresti 1993.
2. G. Beuchimal, P. Levine, J.-C. Pomerol, Sisteme expert in intreprinderi, Ed. Tehnica, Bucuresti 1993.
3. I. Andone, Inteligenta artificiala si sisteme expert in contabilitate, Ed. Moldova, Iasi, 1993.
Evaluare
Pe parcursul semestrului se tin referate care sunt notate. Nota finala va fi media dintre nota acordata pe raspunsul dat la examen si nota primita pe referat.