Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect colectiv
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI082
6
0+0+2
2
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Fixarea deprinderilor de realizare in grup a unui produs program si realizarea unei documentaţii.
Continut
- Realizarea unui produs program de un grup de studenti
- Elaborarea documentaţiilor necesare
Bibliografie
1. M.Frentiu, I.Lazăr, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini.
2. M.Frentiu, I.Lazăr, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
3. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.
Evaluare
Evaluarea va consta din urmărirea şi notarea activităţilor săptămânale, cu predarea la timp a fiecărui componente şi elaborarea documentaţiei. In ultima saptamana se va preda aplicatia realizata.