Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect individual
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI081
3
0+0+1
2
obligatorie
Informatică
MI081
6
0+0+1
2
obligatorie
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. FRENTIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal sau C++ ), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare ºi reflectarea lor într-o documentaþie completã
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clarã a documentaþiei complete ºi la timp
Continut
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
1. M.Frentiu, I.Lazăr, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini.
2. M.Frentiu, I.Lazăr, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
3. Programare Pascal, Ed. Presa Universitara, Univ. "Babes- Bolya" Cluj-Napoca, 1998, 392 pagini.
4. M.Lupea, C++
5. M.Frentiu, Verificarea corectitudinii programelor, Ed.Univ. Petru-Maior, Tg.Mureş, 2001.
Evaluare
Evaluarea va consta din urmărirea şi notarea activităţilor săptămânale, cu predarea la timp a fiecărui subprodus şi elaborarea documentaţiei corespunzătoare. Aceste activităţi vor fi apreciate cu o notă (nota A).
In ultima saptamana fiecare student va preda documentaţia realizata, pe care se va acorda o a doua notă (nota D). Nu se accepta întârzieri, lipsa documentaţiei ducând la nepromovarea disciplinei.
Nota finala la disciplina "Proiect 1"; va fi acordata dupa regula
Nota finala = (3*A + D)/4
cu condiţia A>=5 şi D>=;5.