Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI079
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
MI079
8
2+0+2
7.5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare