Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Calcul evolutiv în inteligenţa artificială
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI078
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru, ddumitr@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
1. Goldberg, D. E., Genetic Algorithms in Search, Optimization , and Machine Learning, Addison , Reading, 1989.
2. Michalewicz, Z., Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer, Berlin, 1992.
3. Dumitrescu, D. Algoritimi Genetici si Strategii Evolutive, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2000.
4. Dumitrescu, D.,Lazzerini, B. , Evolutionary Computation , CRC Press, Baca Raton , New York, 2000.
5. Dumitrescu, D., Principiile Matematice ale Teoriei Clasificarii, EDitura Academiei, Bucuresti, 1999.
6. Dumitrescu, D. , Retele neuronale, Editura Teora, Bucuresti, 1996.
Evaluare