Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiectarea şi implementarea controalelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI077
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. LAZAR Ioan, ilazar@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare