Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Servere de date
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI075
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
MI075
8
2+0+2
7.5
optionala
Matematică-Informatică
MI075
6
2+0+2
8
optionala
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Obtinerea de cunostinte de baza despre servere de date.
Continut
1. Tehnologia client/server.
2. Prezentarea sistemului Oracle.
3. SQL*Plus.
4. Controlul accesului la baza de date. Securitatea bazei de date. Gestiunea utilizatorilor.
5. Gestiunea bazei de date Oracle din medii vizuale (Visual Basic, Delphi).
6. PL/SQL.
7. Orientarea obiect în Oracle.
8. Gestiunea tranzactiilor: rolul tranzactiilor, tipuri de tranzactii, executia tranzactiilor.
9. Administratarea unei baze de date Oracle.
10. Utilitare Oracle.
11. Optimizarea interogarilor si aplicatiilor.
12. Arhivare si recuperare.
13. Baze de date distribuite în Oracle.
14. Web si Oracle.
Bibliografie
1. Austin, D., colectiv, Oracle8, Editura Image, 1999 (traducerea cartii: David Austin, Using Oracle8, Macmillan Computer Publishing, USA, 1998; Exista si o versiune HTML).
2. Harrington, J.L., SQL Cleary Explained, AP Professional, (Academic Press), 1998.
3. Lockman, D., Developing Personal Oracle7 for Windows 95 Applications, Macmillan Computer Publishing, USA, 1997.
4. Luers, T., Bazele Oracle 7, Editura Teora, 1998.
5. Oracle8 and Oracle8 Enterprise Edition, On-Line Generic Documentation, Oracle Corporation, 1997.
6. Popescu, I., Oracle8. Prelucrarea avansata a informatiei. Editura Tehnica, Bucuresti 1999.
7. Popescu, I., Modelarea bazelor de date. Editura Tehnica, Bucuresti 2001.
8. http://cis.gsu.edu/~shong/teaching/cis473/projects/oracle.html.
9. http://www.cs.umbc.edu/help/oracle8.
10. Stephens, R.K., R.R. Plew, B. Morgan, J. Perkins, Teach Yourself SQL in 21 Days, Second Edition, Macmillan Computer Publishing, http://www.mcp.com.
11. Whalen, E., DeLuca, S.A., Teach Yourself Oracle 8 In 21 Days, Macmillan Computer Publishing, USA, 1997, http://www.mcp.com.
Evaluare
Lucrare practica si lucrare scisa cu subiecte teoretice.