Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare orientata obiect
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI074
2
2+2+2
8
obligatorie
Matematică
MI074
2
2+2+2
8
obligatorie
Informatică
MI074
2
2+2+2
6
obligatorie
Matematică-Informatică
MI074
2
2+2+2
8
obligatorie
Matematici Aplicate
MI074
2
2+2+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Lect. LAZAR Ioan, ilazar@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Lect. IONESCU Clara, clara@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Obtinerea de cunostinte de baza despre programarea modulara si orientata pe obiecte
Formarea unor deprinderi de proiectare a programelor
Invatarea programarii in limbajul de programare C++
Implementarea structurilor de date in C++
Continut
1. Elemente de limbaj C. Introducere. Functii. Module.
2. Tipuri de date abstracte. Vectori. Specificare si proiectare bazata pe contracte (pre/post). Implementari modulare pentru tipuri de date.
3. Elemente de limbaj C++. Programare bazata pe obiecte. Clase si obiecte. Membrii: variabile si functii. Implementari bazate pe obiecte pentru tipuri de date.
4. Liste. Specificari liste. Alocarea dinamica a memoriei. Independenta fata de reprezentarea unei structuri de date. Iteratii.
5. Mostenire. Relatia de mostenire. Polimorfism. Abstractizarea (tipului) elementelor unei structuri de date.
6. Proiectarea programelor. Diagrame de clase. Diagrame de interactiune intre obiecte. Proces liniar pentru proiectare.
7. Proiectarea programelor. Construirea unui model conceptual de rezolvare. Prezentarea programului. Construirea unui meniu. Memorarea datelor. Intrari-iesiri C++ si persistenta obiectelor.
8. Proiectarea unei biblioteci de clase. Interfete pentru liste. Adaptator.
9. Stive, cozi si aplicatii ale acestora. Stive. Cozi. Cozi cu prioritati.
10. Arbori. Definitii. Arbori binari. Arbori binari de cautare.
11. Structuri ordonate. Structuri de cautare. Dictionare. Realizari folosind liste si arbori.
12. Tabele de dispersare. Definitii. Functii de dispersare. Implementari pentru dictionare.
Bibliografie
1. B. Eckel, Thinking in C++, vol I - II, httP;//www.mindview.net/
2. M.A. Ellis, B. Stroustrup, The annotated C++ Reference Manual, Addison Wesley, 1994.
3. E. Horrowitz et all, Fundamentals of Data Structures in C++, Computer Science Press, Oxford, 1995.
4. I. Garbacea, R. Andonie, Algoritmi fundamentali - o perspectiva C++, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995.
Evaluare
Forma de examinare finala este un examen, ce va avea o parte teoretica si o parte aplicativa.
Nota finala va fi formata din:
A. Activitatea de laborator: 2.5p
B. Lucrarile de laborator: 1.5p
C. Lucrare scrisa: 4p
D. Proba practica: 2p