Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de combinatorică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI068
6
2+0+1
5
optionala
Informatică
MI068
6
2+1+0
5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. KASA Zoltan, kasa@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea cu notiunile din combinatorica care nu se fac la celelalte cursuri.
Continut
1. Generalizarea notiunilor de combinari, permutari, aranjamente cunoscute.
2. Functii generatoare.
3. Probleme de numarare si enumerare. Aplicatiile functiilor generatoare la probleme de numarare.
4. Numere remarcabile in combinatorica. Numerele lui Fibonacci, Catalan, Stirling, Bell.
5. Principii utilizate in combinatorica.
6. Combinatorica cuvintelor. Complexitatea cuvintelor finite si infinite.
Bibliografie
1. I. Tomescu: Introducere in combinatorica, Ed. Tehnica, 1975.
2. Cormen-Leiserson-Rivest: Algoritmusok, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, I. kiadás 1997, II. kiadás 1999, III. kiadás 2000.
3. Kása Zoltán: Matematica discreta, UBB, Cluj, 2001.
4. Lovász László: Kombinatorikai problémák és feladatok, Typotex Kiadó, Budapest, 1999.
5. R. L. Graham-D. E. Knuth-O. Patashnik: Konkrét matematika, Műszaki Kiadó, Budapest,
1998.
Evaluare
Examen scris.