Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Dezvoltarea rapidă de aplicaţii
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI067
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
MI067
5
2+0+2
5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PÂRV Bazil, bparv@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Învăţarea, înţelegerea şi aplicarea conceptelor dezvoltării rapide a aplicaţiilor folosind medii de dezvoltare vizuale.
Cursul acoperă două mari aspecte ale dezvoltării rapide a aplicaţiilor software
- proiectarea interfeţelor grafice;
- accesarea datelor persistente (întreţinerea bazelor de date).
Mediul de dezvoltare folosit la exemplificări este Microsoft Visual Basic.
Continut
1. MEDIUL SI LIMBAJUL DE PROGRAMARE VISUAL BASIC (VB)
1.1. GENERALITATI
1.1.1. Programarea dirijata de evenimente
1.1.2. Mediul de dezvoltare VB
1.1.3. Dezvoltarea unei aplicatii VB
1.1.4. Documentarea programului
1.2. PROIECTAREA UNEI APLICATII ÎN VB
1.2.1. Interfata grafica cu utilizatorul (GUI) si sistemul de operare Windows
1.2.2. Elemente de baza privind programarea
1.2.3. Navigarea în interfata
1.3. LIMBAJUL DE PROGRAMARE VB
1.3.1. Structuri de control
1.3.2. Manipularea stringurilor
1.3.3. Comunicarea cu utilizatorul
1.3.4. Controale standard
1.3.5. Manipularea formelor

2. PROIECTAREA INTERFETELOR GRAFICE
2.1. INTERFATA WINDOWS. PRINCIPII DE PROIECTARE
2.1.1. Utilizatorul controleaza programul
2.1.2. Utilizatorul manipuleaza direct informatia
2.1.3. Consistenta
2.1.4. Claritate
2.1.5. Estetica
2.1.6. Raspuns imediat la actiunile utilizatorului
2.1.7. Toleranta la greselile utilizatorului
2.1.8. Atentie acordata limitelor umane
2.1.9. Adaptare progresiva
2.1.10. Metodologie
2.2. FERESTRE
2.2.1. Stiluri de ferestre
2.2.2. Ferestre de aplicatie
2.2.3. Ferestre document
2.2.4. Ferestre (casete) de dialog
2.2.5. Ferestre în Visual Basic
3. INTERFATA CU UTILIZATORUL: FORME SI CONTROALE
3.1. PROIECTAREA INTERFETEI CU UTILIZATORUL
3.2. OBIECTE VIZUALE ÎN VB 3.0
3.2.1 Proprietatile comune tuturor obiectelor vizuale în VB 3.0
3.2.2. Evenimentele comune tuturor obiectelor vizuale în VB 3.0
3.2.3. Metode comune tuturor obiectelor vizuale în VB 3.0
3.3. FORMA ÎN VB 3.0
3.3.1. Proprietatile specifice formelor în VB 3.0
3.3.2. Evenimentele specifice formelor în VB 3.0
3.3.3. Metodele specifice formelor în VB 3.0
3.4. CONTROALE
3.4.1. Proprietati generale ale tuturor controalelor
3.4.2 . Evenimentele controalelor în VB 3.0
3.4.3. Metodele controalelor în VB 3.0
3.5. EVOLUTIA OBIECTELOR FORMA SI A CONTROALELOR INTRINSECI ÎN VERSIUNILE VB
3.5.1. VB 4.0 fata de VB 3.0
3.5.2. VB 5.0 fata de VB 4.0
3.5.3. VB 6.0 fata de VB 5.0
4. FOLOSIREA CONTROALELOR
4.1. PROIECTAREA FORMELOR SI FOLOSIREA CONTROALELOR. GENERALITATI
4.1.1. Caseta de instrumente, Toolbox
4.1.2. Conventii de numire a obiectelor vizuale
4.1.3. Folosirea valorii unui control
4.1.4. Ordinea de parcurgere a controalelor în forma
4.2. FOLOSIREA CONTROALELOR
4.2.1. Controale pentru initierea de actiuni
4.2.1.1. Controlul Command Button
Exemplu: Aplicatia CBUTDEMO.VBP
4.2.1.2. Controlul Image
5. CONTROALE PENTRU INTRODUCEREA SI AFISAREA TEXTULUI
5.1. CONTROLUL LABEL
Exemplu: aplicatia LBLDEMO.VBP
5.2. CONTROLUL TEXT BOX
Exemplu: aplicatia CALC.VBP
5.3. BARE DE DEFILARE
5.3.1. Aspectul si semantica barelor de defilare
5.3.2. Functionalitatea barelor de defilare
Exemplu: Aplicatia SCROLBAR.VBP
6. CONTROALE FRAME, CHECK BOX SI OPTION BUTTON
6.1. CONTROALE DE SELECTARE
6.2. GRUPAREA CONTROALELOR ÎN FORMA. CONTROLUL FRAME
6.3. CASETE DE BIFARE, CHECK BOX
Exemplu: Aplicatia CHECK.VBP
6.4. BUTOANE DE OPTIUNE, OPTION (RADIO) BUTTON
Exemplu: Aplicatia SELECTCO.VBP
7. CASETE CU LISTA, LIST BOX SI CASETE COMBINATE, COMBO BOX
7.1. SELECTAREA OPTIUNILOR
7.2. CONTROLUL LIST BOX
Exemplu: Aplicatia LISTBOX.VBP
Exemplu: Aplicatia PREFIXE.VBP
7.3. TIPURI DE CASETE COMBINATE
7.4. FUNCTIONALITATEA CASETELOR COMBINATE
Exemplu: Aplicatia COMBOBOX.VBP
8. MENIURI
8.1. INTERFATA BAZATA PE MENIURI
8.2 CONTROLUL MENU
8.3. PROIECTAREA MENIURILOR
8.4. MENIURI CONTEXTUALE
Exemplu: Aplicatia EDITOR1.VBP
9. CASETE DE DIALOG
9.1. FOLOSIREA CASETELOR DE DIALOG ÎN INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL
9.2. CASETE DE DIALOG SIMPLE
9.2.1. Functia InputBox
9.2.2. Instructiunea MsgBox si functia MsgBox
9.3. CASETE DE DIALOG PERSONALIZATE
9.4. CASETELE DE DIALOG LA EXECUTIE
9.5. CONTROALE STANDARD SPECIFICE LUCRULUI CU FISIERE
9.5.1. Controlul Drive ListBox
9.5.2. Controlul Directory ListBox
9.5.3. Controlul File ListBox
9.6. SINCRONIZAREA CONTROALELOR DE LUCRU CU FISIERE
Exemplu: aplicatia FileInspector.vbp
10. CONTROLUL COMMON DIALOG
10.1. CONTROLUL COMMON DIALOG
10..2. GESTIUNEA EXCEPTIILOR ÎN VISUAL BASIC - O INTRODUCERE
10..3. FUNCTIONALITATEA CONTROLULUI COMMONDIALOG
10..3.1. Caseta de dialog Open
10..3.2. Caseta de dialog Save As
10..3.3. Caseta de dialog Color
10..3.4. Caseta Font
10..3.5. Caseta de dialog Print
10..4. FISIERE TEXT ÎN VISUAL BASIC - INTRODUCERE
10..5. OBIECTUL SISTEM PRINTER - INTRODUCERE
Exemplu: aplicatia EDITOR2
11. CONTROLUL GRID
11.1. CONTROLUL GRID: DESCRIERE, PROPRIETATI, EVENIMENTE SI METODE
11.2. TEHNICI DE PROGRAMARE
11.2.1. Declararea si folosirea tipurilor de date utilizator
11.2.2. Lucrul cu tablouri dinamice
11.2.3. Sortarea
11.2.4. Lucrul cu fisiere record în Visual Basic
11.2.5. Tratarea exceptiilor
11.2.6. Configurarea unei forme în functie de rezolutia ecranului
11.2.7. Accesul prin parola la anumite functiuni ale unei aplicatii
11.3. MANIPULAREA CONTROLULUI GRID
11.4. CÂTEVA CUVINTE DESPRE MODULARIZARE
Exemplu: aplicatia Calculator de impozite v1.0
12. ACCESAREA BAZELOR DE DATE
12.1. BAZE DE DATE. TERMINOLOGIE
12.2. FOLOSIREA MEDIULUI VISUAL BASIC PENTRU ACCESAREA BAZELOR DE DATE
12.2.1. Crearea unei baze de date în mediul Visual Basic
12.2.2. Actualizarea unei baze de date folosind VisData (Visual Data Manager)
12.2.3. Modalitati de accesare a unei baze de date în Visual Basic
12.3. OBIECTE RECORDSET
12.3.1. Modelul obiect DAO
12.3.2. Tipuri de obiecte recordset
12.3.3. Caracteristicile unui obiect recordset
12.3.4. Starea obiectelor recordset
12.3.5. Operatii asupra obiectelor recordset
12.4. CONTROLUL DATA
12.4.1. Descrierea proprietatilor, metodelor si evenimentelor controlului Data
12.4.2. Setarea proprietatilor legate de sursa de date
12.4.3. Comportamentul controlului Data la executie
12.5. EXEMPLE
12.5.1. Aplicatia BDEx
12.5.2. Aplicatia Studenti
12.5.3. Aplicatia Student2

Fiecare capitol are rezervat un curs de doua ore, cu exceptia capitolului 12, care are rezervate trei cursuri. Cursurile se desfasoara sub forma unor prezentari PowerPoint, cu prezentarea live a exemplelor. Studentii sunt invitati sa citeasca în avans materialele de curs si de laborator.

Activitatea de laborator

In primele 7 saptamani ale semestrului, temele de laborator sunt:
1. Familiarizarea cu mediul si limbajul de programare VB
2. Crearea unei aplicatii simple VB
3. Proiectarea unei ferestre (forme) de culegere si afisare a datelor
4. Proiectarea unei aplicatii cu mai multe ferestre si meniuri (2 sapt)
5. Accesarea unei baze de date folosind Data Control si casete de dialog (2 sapt)

În saptamâna 7, fiecare student isi va alege o tema de proiect, pe care o va prezenta conducatorului de laborator.
Ultimele 7 saptamâni ale semestrului sunt dedicate realizarii proiectului.
Cerintele minimale ale unui proiect sunt:
- sa corespunda unei probleme reale
- sa foloseasca date persistente, memorate într-o baza de date cu cel putin 3 tabele
- sa aiba cel putin urmatoarele functionalitati generale
- întretinerea bazei de date;
- efectuarea de prelucrari specifice problemei rezolvate;
- generarea de rapoarte;
- asistenta on-line si/sau documentatie de utilizare.

Proiectele se predau în ultima saptamâna a semestrului.
Bibliografie
1. Chip Anderson, Windows UI Standards for Visual Basic Programmers, Microsoft TechNet CD, 1995.
2. Michael Halvorson, Visual Basic 4 for Windows Step by Step, Microsoft Press, 1995.
3. Adrian King, Inside Windows 95, Microsoft Press, 1995
4. Microsoft Corp., The Windows Interface - An Application Design Guide, Microsoft Press, 1993.
5. Microsoft Visual Basic 6.0. Ghidul programatorului, Teora & Microsoft Press, Bucuresti, 1998.
6. Microsoft Corp., Windows Interface Guidelines for Software Design, Microsoft Press, 1995 (inclusa în MSDN Library - Microsoft Visual Studio 6.0)
7. Bazil Pârv, Interfete Windows, PC-Report, Decembrie 1996.
8. Bazil Pârv, Visual Basic în serial, PC-Report, ianuarie 1997 - octombrie 1998.
9. D.F. Scott, Visual Basic for Windows Developer's Guide, SAMS Publishing, 1992.
Evaluare
Forma de examinare este examenul practic, care constă în prezentarea proiectului realizat. Nota finală va fi formată din (un punct din oficiu):
a) Activitatea de la laborator: 2 pct
b) Prezentarea proiectului realizat: 7 pct
1. Funcţionalitate 2 pct
2. Interfaţa cu utilizatorul: 2 pct
3. Soluţia de accesare a bazei de date: 1 pct
4. Uşurinţa în învăţare şi utilizare: 1 pct
5. Documentarea şi/sau asistenţa on-line: 1 pct