Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Baze de date distribuite
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI054
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
MI054
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. VARGA Viorica, ivarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea studentilor cu baze de date distribuite, optimizarea interogarii bazelor de date.
Continut
1. Baze de date paralele.
2. Baze de date distribuite.
2.1 Obiectivele principale ale bazelor de date distribuite.
2.2 Problemele bazelor de date distribuite.
2.3 Avantaje si dezavantaje.
2.4 Arhitecturi de baze de date distribuite.
2.5 Fragmentarea bazelor de date distribuite.
2.6 Replicare, gestiune catalog in baze de date distribuite
2.7. Gestiunea tranzactiilor, recuperare in caz de eroare in baze de date distribuite.
3. Procesarea interogarilor
3.1 Procesarea interogarilor in sisteme de gestiune a bazelor de date relationale.
3.2 Algoritmi pentru implementarea operatiilor algebrei relationale: selectie, proiectie, join (nested loop, indexed nested loop, merge join)
3.3 Optimizarea interogarilor in sisteme de gestiune a bazelor de date relationale.
Extensii ale optimizarii pentru sisteme distribuite.
3.4 Localizarea datelor in cazul interogarii bazelor de date distribuite.
3.5 Model de cost pentru evaluarea costului procesarii interogarii in baze de date distribuite.
3.6 Prezentarea optimizarii interogarii pentru System R si R *.
Bibliografie
1. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu: Foundations of Databases, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
2. Date, C.J., An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
3. Helman. P., The Science of Database Management, IRWIN, 1994.
4. Ullman, J.D., Principles of Database and Knowledge-base Systems, Computer Science Press, vol.I, 1988, vol.II, 1989.
5. Ozsu, H.T., Valduriez,P., Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall, 1991.
6. R. Ramakrishnan: Database Management Systems, WCB McGraw-Hill, Boston, 1998.
Evaluare
- 40% din nota finala nota de laborator
- 60% din nota finala lucrare scrisa la ultimul curs