Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare concurentă
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI051
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
MI051
8
2+0+2
7.5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea de catre studenti a tehnicilor actuale de programare paralela si concurenta pe un singur sistem. Deschiderea unor directii de cercetare in domeniul calculului paralel si a calculului concurent, cu predilectie spre automatizarea, partiala sau totala a acestora.
Continut
1. Facilitati de concurenta specifice Unix: Multiaccesul la fisiere; mecanisme de blocare a fisierelor. Conceptul de semnal si utilizarea semnalelor, Mecanismul IPC (Inter Process Communications). IPC memorie partajata. IPC semafoare. IPC cozi de mesaje.
2. Programarea folosind fire de executie: Threaduri sub Unix. Threaduri sub Windows NT.
3. Pachete de programe si limbaje care simuleaza concurenta: C, PascalC, Java
Bibliografie
1. Boian F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
2. Boian F.M. Programare distribuita in Internet; metode si aplicatii. Ed. Albastra, Cluj, 1997
3. Boian F.M, Ferdean C. Boian R.F. Dragos R. Programare concurenta pe platforme Unix, Windows, Java Editura Albastra - grupul Microinformatica, Cluj, 2002
4. Brown C. UNIX Distributed Programming Prentice Hall, 1994
5. Ignat I. Kacso A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995
6. Nichols B. s.a. Pthreads Programming, O'Reilly, 1996
Evaluare
Modul de evaluare
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).