Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Reţele de calculatoare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI050
8
2+0+2
7
optionala
Matematica Economica
MI050
8
2+0+2
7
optionala
Matematici Aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MUNTEAN Emil
Obiective
Insusirea arhitecturilor de referinta a retelelor.
Insusirea tehnologiei de elaborare a protocoalelor.
Insusirea aplicatiilor oferite de retele.
Continut
Problema transmiterii informatiei. Transmisia la distanta si proceduri de transmisie. Functionarea unei retele. Standardizarea. Conectarea la retea. Retele de-la-egal-la egal. Sisteme cu servere de fisiere. Aplicatii de retea. Securitate in retele de calculatoare. Interconectarea retelelor.
Bibliografie
1. A. S. Tanenbaun, Retele de calculatoare, Ed.Computer Press Agora, Tg.Mures, 1997.
2. M. Gibbs, Retele de calculatoare pentru incepatori, Ed. Teora, Bucuresti 1996.
3. C. Bulaceanu, Retele locale de calculatoare, Ed. Tehnica, Bucuresti 1995.
Evaluare
Pe parcursul semestrului se elaboreaza proiecte de aplicatii, se sustin referate si se realizeaza doua lucrari scrise de sinteza. Nota finala va fi media celor trei tipuri de activitati.