Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Prelucrarea imaginilor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI049
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
MI049
8
2+0+2
7.5
optionala
Matematică-Informatică
MI049
8
2+0+2
8
optionala
Matematica Economica
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea problemelor ce apar la prelucrarea imaginilor si cum sunt rezolvate acestea in diferite sisteme existente.
Continut
Cursul de Prelucrare a imaginilor contine:
- Reprezentartea imaginilor digitale (prin functii si cuvinte picturale, arbori quad si binari),
- Imbunatatirea imaginilor (operatiuni punctuale si spatiale),
- Transformari ale imaginilor (determinarea conturului, scheletizare, subtiere, transformari morfologice).
Bibliografie
1. Baltac, V., colectiv, Calculatoarele electronice, grafica interactiva si prelucrarea imaginilor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1985.
2. Foley, J.D., Van Dam, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley Publishing Comp., 1984.
3. Jain A.K., Fundamentals of Digital Image Processing, Prentince-Hall, London, 1989.
4. Nedevski, Prelucrarea Imaginilor si Recunoasterea Formelor, Editura Albastra, Cluj-napoca, 1998.
5. Pavlidis, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. Springer-Verlag, 1982.
6. Petcu, D., Cucu, L., Principii ale graficii pe calculator. Editura Excelsior, Timisoara 1995.
7. Roman, D., Lustig, A., Stanescu, C., Algoritmi de automatizare a proiectarii. Editura Militara, Bucuresti, 1988.
8. Vlaicu A., Prelucrarea digitala a imaginilor, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.
Evaluare
Nota finala va reflecta activitatea din timpul laboratorului si rezultatul de la examen.