Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Grafică pe calculator
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI045
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
MI045
5
2+0+2
6
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea facilitatilor grafice ale diferitelor componente dintr-un calculator si modul de programare a acestora.
2. Crearea de proceduri si functii pentru functiile de baza din grafica pe calculator.
3. Conceperea unor structuri de date pentru gestiunea suprafetelor si obiectelor 3D.
Continut
1. Grafica in diferite medii de programare (Defphi, Maple, etc.). Aplicatii..
2. Hardware pentru grafica.
3. Elemente de geometrie computationala. Sisteme de coordonate.
4. Functii de baza. Desenarea unui punct, segment, cerc, elipsa. Transpunerea poligoanelor. Umplerea zonelor. Cliping 2D, 3D. Tehnici de proiectie.
5. Modelarea obiectelor grafice 3D.
6. Vizualizarea obiectelor grafice 3D. Modele de iluminare.
7. Desenarea suprafetelor.
8. Ajustarea curbelor si suprafetelor.
9. Deformarea obiectelor grafice.
10. Iluminarea obiectelor grafice.
11. Realizarea sistemelor grafice. Standarde.
Bibliografie
1. Baciu, R., Volovici, D., Sisteme de prelucrare grafica. Editura Albastra, 1999.
2. Baltac, V., colectiv, Calculatoarele electronice, grafica interactiva si prelucrarea imaginilor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1985.
3. Dogaru, D., Metode noi in proiectare. Elemente de grafica 3D. Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988.
4. Foley, J.D., Van Dam, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley Publishing Comp., 1984.
5. Pavlidis, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. Springer-Verlag, 1982.
6. Petcu, D., Cucu, L., Principii ale graficii pe calculator. Editura Excelsior, Timisoara 1995.
7. Vlada, M., Nistor, I., Posea, A., Constantinescu, C., Grafica pe calculator in limbajele Pascal si C. Implementare si aplicatii. Vol. I, II. Editura tehnica, Bucuresti, 1992.
8. Wolfram, S., Mathematica - A System for Doing Mathematics by Computer. Addison-Wesley Publ.Comp., 1992.
9. Programarea in DirectX si Open GL - documentatii.
Evaluare
Nota finala va reflecta activitatea din timpul laboratorului si rezultatul de la colocviu.