Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI041
6
2+1+0
5
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. TOADERE Teodor, toadere@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Dobandirea de instrumente practice (modele si algoritmi) cu ajutorul carora informaticianul rezolva probleme (paralelism, concurenta, infometare) din domeniul programarii multitasking. Cunoasterea unui mod util in practica pentru modelarea sistemelor tranzitionale distribuite din practica.
Continut
Sisteme tranzitionale distribuite
Reteua Petri (PTN) ca mijloc de modelare;
Reprezentarea PTN (geometric, matriceal);
Evolutia unei PTN (secventiala, concurenta);
Proprietati: comutativitate, monotonie; vivacitate, accesibilitate, terminare finita; echitate;
Graf si arbore de acoperire;
Graf si arbore de accesibilitate;
Probleme de decizie;
PTN controlate;
Analiza PTN cu ajutorul algebrei liniare;
PTN normate;
Zavoare si trape;
Retele cu alegere libera;
PTN colorate;
Extensiile PTN (cu inhibitie, cu fisiere);
Aplicatii.
Bibliografie
1. Colectia Lecture Notes in Computer Science, 1978-1994.
2. Guy Vidal-Naquet, Anni Choquet-Geniet, Reseaux de Petri et Systemes Paralleles, Armond Colin, 1992.
3. Wolfgang Reisig, Petri Nets, An Introduction; Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New-York, Tokyo; 1985.
4. T. Jucan, F. L. Tiplea, Retele Petri, Ed. Univ. "Al.I.Cuza", Iasi, 1995.
Evaluare
Pe parcursul semestrului se tin referate in cadrul seminarului. La finele semestrului fiecare student prezinta un referat pe o tema dintre cele prezentate la curs.