Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Bazele matematice ale calculatoarelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI039
1
2+2+0
6
obligatorie
Informatică
MI039
1
2+2+0
7
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. TATAR Doina, dtatar@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. LUPEA Mihaiela, lupea@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul cursului este insusirea de catre studenti a acelor cunostinte din logica pentru informaticienii care vor fi utilizate in cursurile din anii urmatori: logica propozitiilor si a predicatelor, algebre si functii booleene. Se face legatura, acolo unde e posibil, cu aceste
aplicatii ale logicii: circuite secventiale si combinationale, programarea logica, etc. Aditional, se predau notiuni de codificarea informatiei in calculator.
Continut
1. Logica propozitiilor si logica predicatelor atat algebric cat si ca sisteme formale.Forme normale ale formulelor.Problema decidabilitatii in logica predicatelor: teorema lui Herbrand, Skolem. Pentru demonstrarea teoremelor se prezinta atat metodedirecte (axiomatic) cat si prin respingere (metoda rezolutiei).
2. Algebre booleene, functii booleene si aplicatii.Forma canonica conjunctiva si disjunctiva siaplicatii.Monoame canonice,maximale si centrale.Simplificarea functiilor prin metoda diagramelor Veitch, prin metoda Mc.Quine si prin metoda Moisil. Ecuatii booleene.
3. Circuite logice,combinationale si secventiale.
4. Reprezentarea informatiei. Sisteme de numeratie siconversiunea numerelor.Codul direct, invers, complementar. Teoremele de adunare si legatura cu tipurile de sumator. Reprezentarea cu virgula fixa si virgula mobila.
Bibliografie
1. Cl.Benzaken, "Systeme formels. Introduction a la logique", ed.Masson, 1991.
2. M.Clarke, "Logic for Computer Science", ed. Addison-Wesley 1990.
3. J.P.Delahaye, "Outils logiques pour l'intelligence artificielle", ed.Eyrolls, 1986.
4. M.Fitting, "First-order logic and Automated Theorem Proving", Ed.Springer Verlag, 1990.
5. Lawrense C. Paulson : "Logic and Proof", U. Cambridge, 2000, curs on-line.
6. D.Tatar: " Inteligenta artificiala: demonstrare automata de teoreme si NLP", Ed. Microinformatica, 2001.
7. D.Tatar, "Bazele matematice ale calculatoarelor", litografiat, editia 1993, editia 1999.
8.(ed) A.Thayse : "From standard logic to Logic Programming", ed.J.Wiley, vol1(1989), vol2(1989), vol3(1990).
Evaluare
Este urmarit gradul de insusire de catre studenti a conceptelor de baza din logica computationala si a modului lor de utilizare. Forma de examinare este prin examen scris.