Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Modele şi limbaje de simulare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI037
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
MI037
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. FRENTIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
- Asimilarea Simularii ca metoda de studiere a fenomenelor reale;
- Formarea unor deprinderi de rezolvare a problemelor prin simulare.
Continut
1. Obiectul simularii.
2. Numere aleatoare.
3. Modele de simulare. Simularea discreta si continua.
4. Verificarea si validarea modelelor de simulare.
5. Exemple practice de simulare.
6. Cozi de asteptare.
7. Limbaje de simulare. Limbajul HSL.
Bibliografie
1. Dodescu Gh., Simularea sistemelor, Ed.Militara, Bucuresti
2. L.State, J.Popescu, Modele probabiliste in Inteligenta Artificiala, Litog. Univ. Bucuresti, 1979.
3. Eduard Raceanu, Limbaje de simulare
4. Vaduva I., Modele de simulare cu calculatorul, Ed.Tehnica, Bucuresti.
Evaluare
In evaluarea cunostintelor studentilor se va tine cont in egala masura atat de cunostintele teoretice (un examen notat prin E), cat si de cele practice, de deprinderile de a folosi calculatorul in rezolvarea unor probleme concrete. In aceasta directie, se va tine seama si de activitatea desfasurata la laborator (nota L), media finala fiind F=(L+E)/2.