Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Sisteme distribuite
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI030
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
MI030
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. MOLDOVAN Grigor, moldovan@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1) Obtinerea unei viziuni teoretice, de ansamblu, asupra sistemelor distribuite.
2) Prezentarea unor modele teoretice pentru sisteme distribuite
Continut
1. Conceptul de sistem, clasificari
2. Sisteme distribuite, definitie, caracteristici
3. Topologii de sisteme distribuite
4. Modele de sisteme distribuite bazate pe teoria grafelor
5. Comunicatii si probleme de rutaj in SD
6. Probleme de optimizare in SD, algoritmi
7. Modele de SD probabilistice
Bibliografie
1. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., : "Distributed Systems. Concepts and design.", Pearson Education Limited 2001
2. F.Paunescu, F., D.P. Golesteanu: "Sisteme cu prelucrare distribuita si aplicatiile lor.", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1993
3. Moldovan Gr.: "Bazele informaticii II.", Univ."Babes-Bolyai",Cluj-Napoca, 1985
4. Moldovan Gr., Ilie Rap: "Files d'attente dans des systemes distribuees des services.", Studia univ. "Babes-Bolyai", Math. vol.37, f.3,1992
Evaluare
Nota finala este media obtinuta din:
- nota data pe baza prezentarii unui referat
- nota data ca urmare a aprecierii de la discutia finala din cadrul colocviului.