Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Demonstrare automată şi sisteme de rescriere
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI020
6
2+1+0
5
optionala
Informatică
MI020
6
2+1+0
4
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. TATAR Doina, dtatar@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea studentilor in unul dintre cele mai active domenii ale inteligentei artificiale, demonstrarea teoremelor. Parcurgerea tuturor etapelor in implementarea unui demonstrator de teoreme in calculul propozitional si calculul predicatelor. Familiarizarea studentilor cu aplicatiile demonstrarii automate de teoreme in contextul informaticii teoretice si aplicative.
Continut
1. Concepte clasice ale logicii propozitiilor,reguli de transformare a formulelor in forme normale. Utilizarea lor ca domonstrator pentru logica propozitiilor.Metoda rezolutiei,strategii de optimizare.
2. Rezultate clasice in logica predicatelor. Introducerea de domenii pentru termeni si formule in logica predicatelor. Implementarea predicatelor de substitutie si unificare,de aducere la forma Skolem,de eliminarea cuantificatorilor. Implementarea metodei tabelelor semantice ca demonstrator automat de teoreme. Metoda rezolutiei,posibilitati de implementare. Teorii ecuationale.
3. Sisteme de rescriere. Definitii,proprietati de terminare si de confluenta.Sisteme de rescriere si teorii ecuationale.Algoritmul Knuth-Bendix. Demonstrarea teoremelor prin algoritme de completare cu perechi critice.
4. Logici neclasice:logica modala,temporala. Aplicatii la lingvistica computationala.
5. Domenii de aplicare a demonstrarii automate a teoremelor.
Bibliografie
1.$Logic for CS$, M.Clarke, ed. Addison Wesley, 1990.
2.$First-order logic and Automated Theorems Proving$, M.Fitting, Ed .Springer Verlag, 1990.
3. $Logic and Proof$, Lawrense C. Paulson, U. Cambridge, 2000, curs on-line.
4.$Demonstration Automatique$,M.Rusinowitch,ed.Interedition,1989.
5.$Bazele matematice ale calculatoarelor$,D.Tatar,Reprografia Universitatii $Babes-Bolyai$ ,ed. 1993, ed. 1999.
6. $Inteligenta artificiala: demonstrare automata de teoreme si NLP$, D.Tatar, Ed. Microinformatica, 2001.
7.$From standard logic to Logic Programming$, (ed) A.Thayse,ed.J.Wiley, vol1(1989), vol2(1989), vol3(1990).
8.* * *.Turbo Prolog,vol.1 si 2,Borland,1988.
9.$ Automated Reasoning$ L.Woss, Prentice Hall, 1993.
Evaluare
Gradul de intelegere a materiei predate
Participarea la implementarea demonstratorului de teoreme
Interesul pentru aplicarea cunostintelor obtinute
Examinarea se face prin examen oral cu subiecte din toata materia predata.